DERNEK YÖNETİM KURULU
Dernek Başkanı Deniz Suna Erdinçler
Dernek 2. Başkanı Teslime Atlı
Sekreterya Meltem Gülhan Halil
Sayman Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu
Üyeler Mehmet Akif Karan
Gülistan Bahat Öztürk
Fulden Saraç
Zeynel Abidin Öztürk
Mustafa Cankurtaran
KONGRE DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı Teslime Atlı
Sekreterya Meltem Gülhan Halil
Gülistan Bahat Öztürk
Berrin Karadağ
Aslı Tufan